امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۱

صنعت برق‌ و‌ سیستم‌ های‌ قدرت

صنعت برق و سیستم‌های قدرت

شرکت ایتا در حوزه صنعت برق از معدود شرکت های پیشرو ایرانی در حوزه SACAD اتوماسیون ، مانیتورینگ ایستگاه های برق و راه اندازی مرکز کنترل فعالیت دارد. دستاوردهای حاصل شده نتیجه تجربیات متخصصان این شرکت می باشد

ارائه خدمات صنعت برق